ENGLISH VERSION
O FIRMIE
FORMULARZ I ZAMÓWIENIA
CENY I GWARANCJE
KONTAKT

Kontakt:
Pl.Czerwca 1976r. 2/21
02-495 Warszawa,
tel. +48 601 154 831
Poza godzinami pracy:
gsm +48 0-601154831

  TRANSPORT

 

  

   Transport expresowy,

   Transport drobnicowy,

   Transport specjalistyczny,

   Transport od drzwi do drzwi

   SPEDYCJA:

Oredni czas przewozu przesy3ki z/do Niemiec wynosi 36-48 godzin, do krajów Beneluksu 48-72 godziny, w zale?nooci od miejsca podjecia i przeznaczenia.   TABOR


    Wkrótce umieocimy aktualne zdjecia naszych

  samochodów dostawczych...   REFERENCJE

  Na ?yczenie klienta wysy3amy liste referencyjn1 poczt1 elektroniczn1 lub listem

poleconym w nadziei, ?e tym faktem utwierdzimy Panstwa w s3usznie podjetej decyzji wspó3pracy z nasz1 firm1.   WSPÓLPRACA

  Wszystkie firmy zainteresowane wspó3prac1

zapraszamy do wype3nienia formularza ze strony. Konsultant skontaktuje sie z Panstwem

jak szybko bedzie to mo?liwe.   SPEDYCJA

  Wszystkie przewozy realizujemy w sposób bezpooredni, od drzwi do drzwi klientów, bez sk3adowania i prze3adunków, zapewniaj1c w ten sposób maksymalnie krótki czas dostawy.